BM²: Buro Mens & Maatwerk

Werkervaring

  • Stichting De Watertoren te 's-Hertogenbosch, randgroepjongerenwerk (1996-1997)
  • IMW Tilburg, begeleid wonen Ouderen (2001)
  • Bureau Jeugdzorg Helmond, aanmelding & screening en casemanagement (2002-2004)
  • Zelfstandig Zorgverlener Buro Mens & Maatwerk (2005-heden)

Als zelfstandig zorgverlener werk ik o.a. met klanten met diagnoses zoals Autisme Spectrum Stoornis, PDD-Nos, Bipolaire Stoornis, Persoonlijkheidsstoornissen (waaronder Borderline), Post Traumatische Stress Syndroom, Depressie en Angststoornissen.


terug