BM²: Buro Mens & Maatwerk

NLP

  • NLP is een manier van denken en communiceren die concrete veranderingen mogelijk maakt.
  • NLP onderzoekt hoe mensen hun innerlijke beleving creëren. Hoe komt het dat iemand ervaart wat hij ervaart? Hoe ontstaan gevoelens, gedachten en overtuigingen? Een gedachte bestaat uit meerdere elementen. NLP zoekt naar patronen, naar combinaties van elementen die zich in iemands beleving herhalen. Door de eigenschappen van elementen aan te passen of de samenhang tussen de elementen te veranderen ontstaat er een andere structuur. En een andere structuur leidt tot andere emoties en ander gedrag.
  • NLP richt zich op beïnvloeding middels communicatie: het gaat erom een specifieke verandering tot stand te brengen in de subjectieve ervaring, gevolgd door door een verandering in gedrag.

terug