BM²: Buro Mens & Maatwerk

Zorgverlener

Mijn naam is Leontine Bos, ik ben Maatschappelijk Werker en NLP Master Practitioner.

Begin 2005 ben ik gestart met Buro Mens & Maatwerk omdat de hedendaagse hulpverlening meer en meer gebonden werd aan protocollen, extreem hoge caseloads, het behalen van targets enzovoorts. Naar mijn mening werd daarbij de hulpvraag van de klant ondergeschikt aan het zorgaanbod van de gevestigde instellingen.

Omdat ik me wilde richten op vraaggerichte ondersteuning waarbij de klant centraal staat heb ik Buro Mens & Maatwerk opgericht, om zo doende Zorg op Maat te kunnen bieden. 

Voor meer informatie over mijn opleidingen, werkervaring en over NLP, zie menu.