BM²: Buro Mens & Maatwerk

Zorgaanbod

Buro Mens & Maatwerk is werkzaam in de regio Boxtel en omgeving (Eindhoven - Den Bosch - Tilburg)


  • woonbegeleiding (hulp bij zelfstandig gaan/blijven wonen
  • casemanagement (organiseren/coördineren van zorg, contacten met instanties)
  • coaching (vergroten zelfstandigheid & zelfredzaamheid)
  • begeleiding bij vinden/behouden van daginvulling (werk, opleiding, vrijetijdsbesteding)
  • ondersteuning bij/activeren tot het ondernemen van activiteiten buitenshuis
  • budgetbegeleiding & budgetbeheer
  • E-coaching (contact via diverse sociale media)