BM²: Buro Mens & Maatwerk

Waarom kiezen voor BM²?

* Klantgericht:
De zorgverlener kan een positie naast de klant innemen. De klant is de opdrachtgever en die bepaalt zelf de route van het hulpverleningsplan. Daarnaast speelt bureaucratie geen rol, geen ellenlange routes en stapels formulieren; na een kosteloos kennismakingsgesprek bepaalt u of u met Buro Mens & Maatwerk in zee gaat.

* Vraaggericht:
De zorgverlener werkt vraaggericht in tegenstelling tot aanbodgericht, er wordt zorg op maat geboden. Daarnaast is het van groot belang dat de klant zich op zijn/haar gemak voelt bij de zorgverlener, dit is essentieel voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie.
Bij een reguliere hulpverleningsinstantie krijgt men een hulpverlener toegewezen en men moet maar afwachten of het klikt. 
Verder wordt uitgegaan van de eigen deskundigheid van de klant. Het is niet de bedoeling dat de zorgverlener u even komt vertellen hoe u het moet doen en wat u zoal fout doet. Buro Mens & Maatwerk staat voor een positieve benadering. De mening en visie van de klant en diens omgeving worden gerespecteerd en komen op de eerste plaats!

* Flexibel:
Er is geen eis aan het (minimum) aantal uren waarvoor de zorgverlener wordt aangenomen. Er hoeven b.v. niet drie aaneengesloten uren hulp ingekocht te worden als voorwaarde om het traject te starten. Stel dat u behoefte heeft aan wekelijks een half uur begeleiding of maandelijks een uurtje, dan is dat bespreekbaar. Klanten van Buro Mens & Maatwerk kunnen de zorgverlener 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken indien dat nodig is, bijvoorbeeld in het geval van een crisis.