BM²: Buro Mens & Maatwerk

NVMW


De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers behartigt de collectieve belangen van professionals. Bovendien borgt de NVMW de kwaliteit van het beroep en maakt kennisoverdracht mogelijk.

Maatschappelijk werkers die lid zijn van de NVMW verbinden zich door het aangaan van het lidmaatschap aan de beroepscode. Daarmee verklaren zij zich te houden aan de richtlijnen van het maatschappelijk werk zoals die staan verwoord in de beroepscode. Met deze beroepscode onderscheidt de maatschappelijk werker zich van andere maatschappelijk werkers aan de buitenwereld. Bij het onvolledig naleven van de beroepscode of een vermoeden daarvan, treedt het tuchtrecht in werking.

Voor meer informatie over de NVMW klikt u op onderstaand logo, site opent in een nieuw venster: